top of page
מעבדות לחירות - סדנת כתיבה יוצרת לשחרור דפוסים מעכבים

מעבדות לחירות - סדנת כתיבה יוצרת לשחרור דפוסים מעכבים

21.00 ₪מחיר

סדנת כתיבה יוצרת לשחרור דפוסים מעכבים

צלילה אל מצרים, ביטוי העבדות הפרטי שלי וכניסה לתהליך שחרור והתמרה אל הגאולה.

כלים  להכרת הדפוסים המעכבים / מערכות יחסים מעכבות בחיינו, טכניקות כתיבה שמסייעות ללמוד כיצד לשחרר אותנו מן הדפוסים החוזרים, וכיצד ניתן הלכה למעשה לשכתב את המציאות החדשה.

איך לומדים:

תהליך הנחיה מודרך בקובץ עבודה דיגיטלי ומשימות כתיבה.

 

*בונוס מתנה - שני שירים לדוגמא שנוצרו במהלך אחת הסדנאות וטקסט להנחיית טכס אש.

bottom of page