top of page
המנטרה שלי - סדנת כתיבה יוצרת ומשחררת למציאת מנטרה אישית

המנטרה שלי - סדנת כתיבה יוצרת ומשחררת למציאת מנטרה אישית

33.00 ₪מחיר

סדנת כתיבה יוצרת ומשחררת למציאת מנטרה אישית

תהליך עוצמתי שמתחיל דווקא במדיטציה בתנועה, ואז יורדים אל דף הנייר.

חוויה שימושית בכמה מישורים בבית אחת.

מהי מנטרה

מילה או צליל חוזר ונשנה, הנועד להנחות את המחשבה להתרכז ולהתמקד. המנטרה משרתת תהליכים מדיטטיביים ומשמשת לתפילה.   

המנטרה יכולה להיות משפט, כמו 'שמע ישראל', או 'אין זו אגדה'. היא יכולה להיות הצליל אום, או קריאת אמן. מעבר לכול, היא הדהוד אמורפי, פנימי. רטט, המניע את הגוף כולו סביב ציר מרכזי, איתן, המעגן את הנשמה אל תוך הגוף.

מתוך ההתמסרות אל הצליל, המחשבה נרגעת – משורש ר.ג.ע – היא נעצרת ברגע, בנוכחות.

מהי מנטרה אישית

משפט ברזל, הנובע מתוך חיבור הנפש אל הגוף, ומעגן אל קיימות,. תדר, העולה מתוך השקט הפנימי. תקשורת חוזרת. תשובתה של הנשמה, כאשר האגו שוקט ומוכן להקשבה.

בסדנת הכתיבה הבאה, ניצור לנו מנטרה אישית, תפורה לצרכים הספציפיים, מדוייקת ומעצימה 

 

איך לומדים:

תהליך הנחיה מודרך בקובץ עבודה דיגיטלי ומשימות כתיבה.

bottom of page