top of page

אור והארה

אנחנו בוחרים להשתמש בשפה ובמילים, ואז שוכחים להביט על ההקשרים.

הארה מקורה באור. האור מאפשר לנו לזהות את עולמנו, את מיקומנו ומעשינו במציאות. מאחר והמציאות הנשקפת מבעד עינינו הינה מראה להתרחשות הפנימית, הרי שהארה כמוהה הכרה עצמית.

תקופות מסוימות בחיים מושכות אותנו דווקא למטה, אל החשיכה. הנטייה הזו הכרחית כחלק מתהליך ההתפתחותי. ממש כשם שהזרע, הנזרע בסתיו, פורץ אל האדמה ומשריש דווקא בתקופת החורף, ורק עולה מעל פני השטח בשעת האביב - כך גם ההתפתחות הרוחנית. אנו נדרשים לנסוג אל החשיכה על מנת לזהות את האור הפנימי.

אנחנו בוחרים להשתמש בשפה ובמילים, ואז שוכחים להביט על ההקשרים.הארה מקורה באור. האור מאפשר לנו לזהות את עולמנו, את מיקומנו ומעשינו במציאות. מאחר והמציאות הנשקפת מבעד עינינו הינה מראה להתרחשות הפנימית, הרי שהארה כמוהה הכרה עצמית.תקופות מסוימות בחיים מושכות אותנו דווקא למטה, אל החשיכה. הנטייה הזו הכרחית כחלק מתהליך ההתפתחותי. ממש כשם שהזרע, הנזרע בסתיו, פורץ אל האדמה ומשריש דווקא בתקופת החורף, ורק עולה מעל פני השטח בשעת האביב - כך גם ההתפתחות הרוחנית. אנו נדרשים לנסוג אל החשיכה על מנת לזהות את האור הפנימי.המדיטציה בשלבים.בשמחה ובאהבהחודש אל האור, והעצמתו. השבתו אל חיינו ברגעי דכדוך, או בכול עת בה נבחר באופן מודע, להגדיל ולהעצים את האמת הפנימית.


מדיטציה זו, אשר נערכה בזמן אמת בשעת ליווי אישי, מאפשרת חיבור מחודש אל האור, והעצמתו. השבתו אל חיינו ברגעי דכדוך, או בכול עת בה נבחר באופן מודע להגדיל ולהרחיב את החיבור עם האמת הפנימית.


המדיטציה בשלבים.


להאזנה, נא ללחוץ על הלינקבשמחה ובאהבה

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page